05 nov

Start totaalrenovatie Huis Van Winckel

Op dinsdag 3 november startten de renovatiewerken aan het aangrenzende Huis Van Winckel.
Het pand krijgt een herwaardering en een duurzame herbestemming als uitbreiding van cultuurcentrum Belgica. 

Het is de bedoeling om één dynamische en levendige cultuursite te realiseren in de Kerkstraat.
Het architectenbureau Arch&Teco kreeg de opdracht om een masterplan voor Huis Van Winckel en CC Belgica op te maken en de studie- en projectbegeleiding te realiseren voor een totaalrenovatie. Tijdens fase 1 wordt Huis van Winckel gerestaureerd. Na de verhuis van CC Belgica naar Huis van Winckel in december 2021 gaat fase 2 van start worden er kleinere ruwbouwwerken, nieuwe technieken, de binnenafwerking en de buitenaanleg uitgevoerd.
De onbeschikbaarheid van het Belgica Theater gedurende de periode van de werken aan het hoofdgebouw leidt ertoe dat CC Belgica een cultuurseizoen lang op nomadische wijze een cultuurprogramma zal brengen. De opening is gepland begin juni 2022. Dit is afhankelijk van de coronasituatie en de voortgang van de werken.

Op www.dendermonde.be/huisvanwinckel lees je meer info over de historiek en de concrete plannen over de totaalrenovatie van Huis Van Winckel.