MOVEDBYMATTER │ Collectif Malunés

BITBYBIT

© Kris Dewitte

Hoe ontleed je een broeder­band? Hoe ga je openlijk de confron­tatie aan met iemand die je dankzij elkaar én ondanks elkaar geworden bent?

"Bitbybit is een erg spectaculair en spannend, maar ook teder circusduet." De Standaard ★★★★☆

Bitbybit verenigt een klassieke circus­tech­niek (Jaws of Steel) met een beeldend verhaal over twee onafschei­de­lijke broers (Simon en Vincent Bruyninckx van Collectif Malunés). Ze spelen een gevaar­lijk spel van aantrekken en afstoten, op de grens van hun fysiek vermogen. Hun even sensitieve als specta­cu­laire tweestrijd resoneert met een bezwerende soundtrack van Dijf Sanders.

Door middel van een bijzon­dere circus­tech­niek weerklinkt deze vraag doorheen BITBYBIT, de nieuwe voorstel­ling van MOVEDBY­MATTER in samenwer­king met Collectif Malunés. In de beeldrijke regie van perfor­man­ce­kun­ste­naar Kasper Vanden­berghe en volledig op elkaar aangewezen, treffen twee broers elkaar in de ring. De eerste productie van dit drietal samen wordt zo een evenwichts­oe­fe­ning tussen verbon­den­heid en veerkracht enerzijds en de onvermij­de­lijke val anderzijds. Een ultieme toenade­rings­po­ging, waarbij ze volledig op elkaar toegewezen zijn.

 

Wanneer?

  1. zaterdag 2 april 2022 20u00  
  2. zondag 3 april 2022 15u00