Dijk92

Dijk92 is de intergemeentelijke samenwerking voor cultuur tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Samenwerking is niet nieuw in de regio. De cultuurhuizen, de bibliotheken en de erfgoedcel van deze gemeenten werkten al langer samen. Maar sinds 2019 gebeurt dit onder de koepel van 1 structuur: de projectvereniging Dijk92 die  hiervoor werkingsmiddelen ontvangt van de Vlaamse Overheid en de deelnemende 9 gemeenten. 

Dijk92 heeft de ambitie om vanuit culturele en maatschappelijke uitdagingen een culturele meerwaarde voor de regio te realiseren. Dijk92 verkent en ondersteunt culturele initiatieven met (potentiële) bovenlokale uitstraling.

Dijk92 wil niet alleen meer samenwerking realiseren tussen bibliotheken, cultuurhuizen en erfgoed maar ook met andere sectoren in de regio, zoals toerisme, welzijn, jeugd ...

Wat betekent dit concreet voor jou als bezoeker:

  • De cultuurhuizen houden regelmatig regionaal programma-overleg om binnen de regio een zo ruim mogelijke keuze te garanderen. Daarom vind je sommige voorstellingen niet bij ons, maar wel op de podia van onze collega's.
  • Elk seizoen trachten we met alle collega's een voorstelling of een reeks van voorstellingen die de financiële en/of logistieke draagkracht van één centrum overschrijdt. Op die manier konden we ons publiek al laten genieten van unieke locatievoorstellingen van o.m. Circus Ronaldo, Theater Froefroe & Laika, Studio Orka ... 
  • We wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit. Dat heeft o.m. geleid tot regionale voordelen voor onze vrienden bij de aankoop van tickets. 

Meer info via www.dijk92.be of op Facebook