Zo hoort het in de zaal

Wees op tijd

We vragen dat de klasgroepen 20 minuten vóór aanvang aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig plaatsnemen. Bij sommige voorstellingen kunnen de deuren slechts enkele minuten vóór aanvang open, bv. omdat een acteur zich reeds op scène bevindt bij het binnenkomen van het publiek. Dit maakt deel uit van de voorstelling. Graag begrip hiervoor.

Eens de voorstelling begonnen is, wordt niemand meer toegelaten in de zaal. Zit je vast in het verkeer? Verwittig dan onmiddellijk het cultuurcentrum. Voor zover mogelijk laten we de voorstelling dan iets later beginnen. De wachttijd houden we echter uiterst beperkt. We willen immers de timing van andere scholen niet in de war sturen. Is jouw klas te laat voor de voorstelling? Dan behouden wij ons het recht voor het aantal gereserveerde plaatsen toch aan te rekenen.

Plaatsnemen in de theaterzaaI

  • De leerkrachten die de leerlingen vergezellen blijven uiteraard verantwoordelijk voor hen. Wij rekenen erop dat de begeleiders een rustig verloop van de voorstelling verzekeren en dat zij tussen de leerlingen plaatsnemen.

  • Het gebruik van de vestiaire is verplicht omwille van de brandveiligheid.

  • Drank, eetwaren en snoep worden niet toegelaten in de theaterzaal. Bij eventuele schade zijn we genoodzaakt een boete van minimum 75 euro aan te rekenen.

  • Mobiele telefoons worden uitgeschakeld of op vliegtuigstand gezet.

  • Foto’s kunnen – na overleg – voor en na de voorstelling genomen worden. Niet tijdens de voorstelling.

  •  Het CC heeft een ringleiding geplaatst in de theaterzaal. Versterkte voorstelling zijn dus nu ook toegankelijk voor leerlingen met een auditieve handicap.